Project Weidevogeldrone

Achtergrondinformatie

Het zoeken en beschermen van nesten vormt een belangrijke basis van de weidevogelbescherming. Dankzij het werk van vele vrijwilligers en agrariërs worden jaarlijks meer dan 90.000 nesten van weidevogels zoals de grutto, kievit en scholekster gevonden en beschermd. Dit lijkt veel, maar het is slechts zo’n 20% van het aantal nesten dat in onze weilanden te vinden is.

Daarnaast zijn niet overal voldoende vrijwilligers beschikbaar en worden niet alle nesten ontdekt, omdat de vogels ze zo goed verstoppen. Het probleem is dat veel onontdekte nesten sneuvelen tijdens het bewerken van het land waardoor de aanwas van jonge weidevogels steeds verder onder druk komt en het aantal weidevogels steeds verder afneemt.

Landschap Overijssel, Brandhof Natuur & Platteland en Clear Flight Solutions hebben de handen ineengeslagen in een poging het tij te keren. Samen hebben wij de afgelopen twee weidevogelseizoenen onderzocht of nieuwe drone technologieën gebruikt kunnen worden bij het opsporen en beschermen van weidevogelnesten.

Met een drone kan een vrijwilligersgroep sneller en meer nesten opsporen, zonder de vogels te verstoren. Uit het vooronderzoek blijkt dat weidevogelbescherming met behulp van drones in 2017 werkelijkheid kan zijn.

WD_logos

Doel van het project Weidevogeldrone

Landschap Overijssel, Brandhof Natuur & Platteland en Clear Flight Solutions zijn in 2014 en 2015 begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden en haalbaarheid om drones met infraroodcamera’s in te zetten voor het opsporen van weidevogelnesten. De partijen hebben samen een aantal doelen opgesteld voor de ontwikkeling van een specialistische drone die vrijwilligers ondersteunt in het vinden en beschermen van weidevogelnesten:

 

 • De drone dient om weidevogelbeschermers (vrijwilligers, medewerkers van collectieven, agrariërs) meer ogen in het veld te geven
 • De drone kan geheel automatisch nesten opsporen, de locatie van nesten nauwkeurig bepalen, en deze locaties uploaden naar de landelijke database waar de informatie gemakkelijk gedeeld kan worden met vrijwilligers, medewerkers van collectieven, agrariërs en loonwerkers
 • De drone kan sneller dan een mens meer nesten opsporen zonder de vogels te verstoren, zonder (geur)sporen achter te laten. Er kan in kortere tijd een veel groter gebied afgezocht worden en de kans op predatie wordt verkleind
 • Door de inzet van drones houden vrijwilligers tijd over omdat ze minder tijd kwijt zijn aan het lokaliseren van de weidevogelnesten. Hierdoor is er meer tijd over voor monitoring en andere vormen van bescherming.
 • Medewerkers van collectieven zijn beter in staat om beheerovereenkomsten op de juiste plek af te sluiten.
 • Agrariërs en loonwerkers kunnen meer nesten sparen bij werkzaamheden.

WD_Scholekster_eieren

De resultaten tot nu toe (maart 2016)

De testen tot nu toe hebben zich gericht op de haalbaarheid van de gestelde doelen, wat heeft geresulteerd in een haalbaarheidsrapport. Hier noemen we de belangrijkste resultaten:

 • Het is goed mogelijk nesten te detecteren met een infraroodcamera (thermische camera). Er moet wel rekening gehouden worden met het moment op de dag dat gevlogen wordt, en het moment in het seizoen. Volledig verborgen nesten vormen een uitdaging. Vogels worden door de hoogte waarop gevlogen wordt nauwelijks verstoord. De verstoring is vele malen minder dan bij reguliere weidevogelbescherming
 • Het is mogelijk een drone een voorgeprogrammeerd circuit te laten vliegen
 • Het is mogelijk de beelden automatisch te analyseren met beeldherkenningssoftware op basis van temperatuurverschillen tussen het nest en de omgeving
 • Gps-coördinaten kunnen relatief nauwkeurig worden bepaald (<2m)
 • Een drone kan grofweg 30-40 hectare per uur afzoeken
 • Weidevogelvrijwilligers zijn over het algemeen zeer enthousiast en ook bij andere partijen betrokken bij weidevogelbescherming zoals collectieven en agrarische natuurverenigingen is er veel draagvlak
 • De ontwikkeling van wet- en regelgeving rondom drones is positief: Uiteindelijk kunnen vrijwilligers zelf met deze drones werken

 

Projectplanning

De planning richt zich rond het weidevogelseizoen op vijf hoofdzaken:

 • De ontwikkeling van de drone als vliegend platform
 • De ontwikkeling van de software en hardware voor automatische opsporing
 • De ontwikkeling van de interface voor de gebruiker en verbinding met de database
 • Continu data verzamelen en controleren tijdens het weidevogelseizoen
 • De betrokkenheid van collectieven, vrijwilligers en agrariërs, om te komen tot een optimale toepasbaarheid en bruikbaarheid

Met als einddoel aan het einde van het weidevogelseizoen:

 • Een uitontwikkelde gespecialiseerde drone met benodigde systemen om volledig geautomatiseerd nesten op te sporen

En als einddoel van het project:

 • Vrijwilligers en medewerkers van zoveel mogelijk collectieven zijn opgeleid en tijdens het weidevogelseizoen 2017 in staat om zelfstandig te werken met de drones

Belangrijk is op te merken dat zodra de eerste nesten er zijn, er operationeel data verzameld gaat worden. Al het beeldmateriaal helpt namelijk als input voor de ontwikkeling van de software en het systeem als geheel. Vanaf mei gaat voor het eerst operationeel met het ontwikkelde systeem worden getest. De tweede helft van het jaar gaan de vrijwilligers en medewerkers van collectieven getraind worden op het systeem. Tijdens dit hele traject wordt het hele jaar door gevlogen.

Technische projectvereisten

WD_DroneHet aankomende jaar staat in het teken van het testen van de herkenningssoftware. Ook worden vrijwilligers en medewerkers van collectieven opgeleid, zodat de eerste drones in 2017 daadwerkelijk ingezet kunnen worden. Hieronder staat een lijst met vereisten aan elk onderdeel van het project:

De drone: Eisen aan het vliegende platform

 • Maximum gewicht: <4kg (*)
 • Ideale vlieghoogte: 50m (*)
 • Vliegtijd: >20 minuten
 • Hoge kwaliteit infraroodcamera

Automatische opsporing van nesten: Eisen aan de software

 • Een voorgeprogrammeerd circuit vliegen over een aangewezen gebied
 • Via beeldherkenning automatisch een nest detecteren
 • De nestlocaties uploaden naar de landelijke database, inclusief een foto van het infrarood-beeld, daarmee inzichtelijk voor vrijwilligers en collectieven

Werken met het systeem: Eisen aan de interface

 • Een scherm met overzicht van het gebied waar de drone vliegt, welke route hij vliegt, en de gedetecteerde nesten
 • Een directe video-verbinding waardoor de vrijwilliger ziet wat de drone camera ziet
 • Een overzichtlijst met gedetecteerde nesten en hun GPS locaties, waarbij doorgeklikt kan worden om de bijbehorende foto’s te zien

Eisen aan de database

 • Opslag van gedetecteerde nesten met vermelding van status ‘nog te controleren’ of ‘gecontroleerd’
 • Opslag van gemaakte foto’s gekoppeld aan gedetecteerde nesten
 • Aangepaste rapporten, o.a. lijst en kaartbeeld van nog te controleren nesten

Eisen aan het totale systeem

 • 30-40 hectare per uur af te zoeken
 • Aanschafprijs van het totale systeem na ontwikkeling: ~€25.000 (**)
 • Gemakkelijk mee te werken, gemakkelijk te vervoeren

Opleiding en draagvlak: Eisen proces

 • Binnen minimaal drie pilotgebieden worden vrijwilligers en medewerkers van het collectief opgeleid om zelfstandig met de drones te kunnen vliegen
 • De resultaten en voortgang worden regelmatig gecommuniceerd met collectieven, vrijwilligers, agrariërs en loonwerkers, bijvoorbeeld tijdens de landelijke ANB dag en Collectievenberaad, via LTO, LandschappenNL, Beheerdersdag VBNE en diverse media

(*) Binnen nieuwe drone wet- en regelgeving gelden voor drones <4kg en <50m hoogte aangepaste, soepelere regels. Slechts basiskennis van luchtvaartregels zijn nodig, vergelijkbaar met een brommercertificaat.

(**) Deze prijs is gebaseerd op gesprekken tussen de partijen, de algehele benodigde technologie, en prijsstelling van vergelijkbare drones met vergelijkbare technologie. De prijs is inclusief opleiding en training van medewerkers/vrijwilligers.

WORD FINANCIER

Gaat het lot van weidevogels je aan het hart en wil je financieel bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het project?

KLIK HIER
Share This